بیوشیمی خون

بیوشیمی خون

خون مایعی است که با توجه به آن می توان به بسیاری از بیماری‌ها و اختلالات بدن و اثر تغذیه روی آن پی برد. همواره مقادیر ثابتی از مواد در خون وجود دارد که با آزمایش خون می­توان به میزان این فاکتورهای خونی در بدن پی برد. این فاکتورها شامل مواد شیمیایی موجود در خون مانند میزان گلوکز یا همان قند خون (قبل و بعد از خوردن صبحانه)، اوره، اسید اوریک و انسولین، انواع مواد لیپیدی مانند تری‌گلیسیرید، لیپوپروتئین‌ها، املاح مانند سدیم، پتاسیم، کلسیم، لیتیم، آهن، فسفر، آنزیم‌ها مانند آسپارتات آمینوترنسفراز، گلوتامیک-اگزالواستیک ترانس‌آمیناز و، هورمون‌ها مانند هورمون‌های تیروئید و پروتئین‌ها مانند آلبومین، فریتین، ترنسفرین، هموگلوبین هستند.

هر کدام از این فاکتورها با واحدهای ویژه بیان می‌شوند که به صورت گرم و میلی‌گرم در لیتر خون، تعداد در واحد حجم خون، درصد حجمی از خون و گزارش میشوند در علم آزمایشگاهی به این فاکتورها اندکس می گویند.

اندکس ها در بازه‌ خاصی نرمال در نظر گرفته می‌شود و اگر کم‌تر یا بیشتر از این بازه باشد به عنوان وجود مشکل یا بیماری در نظر گرفته می‌شود.

برای مثال تشخیص کم‌خونی به دلیل داشتن عوامل متعدد طی چند مرحله و با جستن نشانه‌های دیگرهمچون وضعیت عمومی بدن، حالات روحی و دردهای مناطق گوناگون تشخیص داده می‌شود.

در بخش بیوشیمی آزمایش‌های قند، اوره، كراتینین، كلسترول، تری‌گلیسیرید، اسیداوریك، بیلی‌روبین(D و T)، كلسیم، فسفر، پروتئین، آلبومین، یونوگرام، SGOT، SGPT، AIP، LDH و گازومتری و. انجام می‌شود که لیست کامل آنها در بخش تست های آزمایشگاهی ذکر شده است.شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب