دستگاه تناسلی آقایان

 

راهنمای نمونه گیری دستگاه تناسلی آقایان

نمونه گیری از مجرای تناسلی به جهت تشخیص عوامل عفونی مثل باکتری و قارچ صورت می گیرد بنابراین توجه به نکات زیر می تواند کمک کننده باشد :

1. روز و زمانی را برای نمونه گیری انتخاب فرمائید که در آن زمان ترشح یا چرک از مجرا وجود دارد در غیر اینصورت نمونه گیری اول صبح قبل از انجام ادرار صبحگاهی بهترین زمان میباشد.

2. حداقل 5 روز قبل از نمونه گیری از مصرف آنتی بیوتیک خودداری فرمائید. (مطابق دستور پزشک باشد).

توجه شما به نکات یاد شده باعث افزایش صحت و دقت در آزمایش خواهد شد.شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب