انگل شناسی

انگل شناسی

در این بخش نمونه های مدفوع بیماران به صورت میکروسکپی از نظر انواع انگل های کرمی و تک یاخته ای مورد بررسی قرار می گیرند.

آزمایشگاه دکتر فرزام اخیراً با  راه اندازی تست های سنجش آنتی ژن های ویروسی و باکتریایی در مدفوع، خدمات جدیدی را در این بخش به مراجعه کنندگان محترم ارائه می دهد.

انگل شناسی علم پرداختن به موجودات زنده‌ای است که برای بدست آوردن غذا ، بطور موقت و یا دائم در سطح خارجی یا داخل بدن موجودات زنده دیگر زندگی می‌کنند. این علم همچنین به رابطه این موجودات به میزبانان خود می‌پردازد.

 


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب