رعایت ناشتایی

 

راهنمای رعایت ناشتایی

برای انجام برخی آزمایش ها در خون یا گاهی در ادار نیاز به رعایت ناشتایی میباشد که رعایت نکات زیر الزامی است :

1. از 2 روز قبل از مصرف غذاهای حاوی هیدارت کربن ، چربی و پروتئین زیاد و فعالیت شدید عضلانی خودداری گردد (رژیم معمولی باشد).

2. از 24 ساعت قبل از انجام آزمایش از خوردن مایعات بیش از حد پرهیز گردد (در حد نیاز همیشگی مصرف گردد).

3. برای انجام چربی های خون و برخی آزمایش ها نیاز به 12 ساعت ناشتایی داریم که بهتر است ابتدای شب شام سبک میل گردد و حداکثر تا 2 ساعت بعد آب یا مایعات دیگر مثل چای صرف شود و روز بعد با 12 ساعت فاصله برای انجام آزمایش مراجعه کرد.

4. برای انجام آزمایش قند و برخی آزمایش ها 8 ساعت ناشتایی نیاز میباشد که همانند موارد بالا میبایست رعایت شود.

5. در طول زمان ناشتایی از جویدن آدامس، کشیدن سیگار، استفاده از ترکیبات خوشبو کننده دهان قند دار خودداری شود.

6. استفاده از دارو مطابق تجویز پزشک بدون اشکال میباشد اما میبایست هنگام انجام آزمایش ، پرسنل خونگیری را مطلع نمایید.

توجه شما به نکات یاد شده باعث افزایش صحت و دقت در آزمایش خواهد شد.


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب