منشور اخلاقی

منشور اخلاقی آزمایشگاه

ما کارکنان و مدیران آزمایشگاهی هستیم که اعتقاد داریم بیماری که به ما مراجعه می­کند موهبتی است الهی ، چرا که خداوند به پاس زحمات بی دریغی که به منظور تامین سلامتی بندگانش کشیده­ ایم ، روزی ما را در انجام آزمایشاتی قرار داده است که توسط آن ، سلامتی و امراض بندگانش را تشخیص دهیم.

ما می­دانیم مراجعین ما ، بنده همان خدایی هستند که این موهبت را به ما عطا نموده.پس می­کوشیم تا در تجلی شکران نعمت ، شایسته­ ترین خدمت گذار خلق باشیم و رضایت او را در رضایت مخلوقاتش جستجو کنیم.

ما می­دانیم فعالیت ما با تشخیص وتعیین روند بیماری ، امنیت وآرامش را در خانواده­ ها به ارمغان خواهد آورد.

پس سعی می­کنیم با اتکا به خداوند هستی ، و همت خود همواره آزمایشگاهی نمونه باشیم.

 


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب