پاتولوژی

پاتولوژی

بخش پاتولوژی آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر فرزام به منظور ارتقاء خدمت رسانی و نیز پاسخگویی به نیازهای عرصه تشخیص پزشکی در این زمینه راه اندازی گردید.

آقای دکتر سیدامیر فرزام (متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی) مسئولیت فنی این بخش را به عهده دارند و با تکیه بر سوابق ارزنده آکادمیک و کلینیکال و نیز بهره گیری از پرسنل آشنا به فن و تجهیزات روز دنیا مشغول به فعالیت می باشند.

پاتولوژی در اصل به معنای آسیب شناسی است و به مطالعه و شناسایی اختلالات عملی و تغییرات ساختاری بافت ها می‌پردازد.

به‌طور کلی آسیب شناسی عبارت از مطالعه بیماری‌هاست و به عنوان شاخه ای از علم پزشکی به‏ بررسی علل پیدایش بیماری‌ها و عوارض ناشی از آنها می‌پردازد. بدیهی است در هنگام بروز یک بیماری، تغییراتی در بافت‌های مختلف بدن ایجاد می‌شود که در واقع مطالعه همین تغییرات مبنا و اساس پاتولوژی را تشکیل می‌دهد.

 لذا پاتولوژی علمی است که راجع به تغییرات مختلف بدن در هنگام بیماری بحث و گفتگو می‌نماید.‏ به چگونگی این تغییرات پاتوژنزیز ‏(‏pathogenesis‏) می‌گویند که به دو گروه تشریحی و بالینی تقسیم می‌شود.‏‏ پاتولوژی ۴ جنبه مهم از یک بیماری را بررسی می‌کند که عبارت است از:‏ ‏

 1)اتیولوژی (علت شناسی)

 2)پاتوژنز(مکانیسم ایجاد)

 3)مرفولوژی (ریخت شناسی)

 4) اهمیت بالینیشماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب