مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش

مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش :

1- در مواقعی که آزمایش توسط پزشک درخواست میگردد ، اگر داخل دفترچه بیمه نوشته است ، عکس دار بودن دفترچه الزامی است.

2- نسخه هائی که در برگه آزاد نوشته شده باشد ، همراه داشتن کارت شناسائی معتبر ضرورت دارد.

3- اگر خود مراجعه کننده درخواست آزمایش دارد ، به همراه داشتن کارت شناسایی معتبرالزامی است. خصوصاً در مورد آزمایش های زیر :

آزمایش گروه خون آزمایش تشخیص بارداری آزمایش عدم اعتیاد آزمایش هپاتیت B و C آزمایش ایدز

4- در مورد درخواست آزمایش پاتولوژی توجه فرمائید که نتایج آزمایش های احتمالی قبلی ، MRI ، سی تی اسکن و سایر مدارک پزشکی را همراه داشته باشید.

5- برای انجام آزمایش سلامت جنین ، ارائه جواب آخرین سونوگرافی الزامی است.


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب