تحمل گلوکز

 

راهنمای انجام آزمایش تحمل گلوکز GTT-GCT

 

لطفاً قبل از انجام نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید :

آزمایش تحمل گلوکز بهتر است در همان روی که قند خون ناشتا را انجام می­دهید انجام شود.

برای انجام آزمایش تحمل گلوکز قند خون ناشتا می­بایست کمتر از 126 میلی گرم در دسی لیتر باشد.

آزمایش GCT با توجه به درخواست پزشک معالج با 50 یا 100 پودر گلوکز انجام می­شود ، بدین ترتیب که 50 یا 100 گرم پودر کلوکز را در حدود 200 میلی لیتر آب حل شده و در مدت 5 دقیقه میل می­شود و سر یک ساعت خونگیری از بیمار به عمل می­آید.

آزمایش GTT به درخواست پزشک معالج در 2 یا 3 ساعت انجام می­شود بدین ترتیب که 75 گرم پورد گلوکز برای بزرگسالان و برای کودکان به ازای هر گیلوگرم وزن بدن یک گرم (حداکثر 75 گرم) ، در حدود 200 میلی لیتر آب برای بزرگسالان و کودکان 100 تا 150 میلی لیتر حل کرده و حداکثر تا 5 دقیقه میل شود و در زمان­های 30-60-90-120-180 دقیقه خونگیری به عمل آید.

در طی انجام آزمایش از فعالیت­های فیزیکی شدید (دویدن ، استرس ، ورزش­های سنگین و . . .) خودداری نمائید.

از خوردن و آشامیدن تا پایان زمان انجام آزمایش خودداری نمائید.

از چند روز قبل ، از غذای معمولی و آب به اندازه کافی استفاده نمائید.

چنانچه از دارویی استفاده می­نمائید قبل از خونگیری ، پرسنل خونگیری را مطلع نمائید.

 

توجه شما به نکات یاد شده باعث افزایش صحت و دقت در آزمایش خواهد شد.

 

 

 

 


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب