خونگیری در منزل

سرویس خونگیری در منزل :

جهت رفاه حال بیمارانی که قادر نیستند برای نمونه گیری به آزمایشگاه مراجعه نمایند. سرویس خونگیری در منزل توسط فرد مجرب فراهم کرده ایم.

بدین منظور می توانید بصورت حضوری یا تلفنی آدرس بیمار و آزمایش­های مورد درخواست را اعلام نمائید تا فرد خونگیر در اولین فرصت یا زمان مورد درخواست شما ، برای نمونه گیری به منزل مراجعه کرده و خونگیری را انجام دهد.


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب