نمونه گیری قارچی پوست و مو ، ناخن

 

راهنمای آمادگی برای نمونه گیری قارچی پوست ، مو ناخن

برای انجام نمونه گیری قارچی نیاز به آمادگی هایی میباشد که برای آگاهی توجه شما را به نکات زیر جلب می کنیم :

1. حداقل 48 ساعت قبل از انجام آزمایش (نمونه گیری) شستشوی پوست ، مو و ناخن انجام نشده باشد.

2. حداقل 5 روز قبل از انجام آزمایش از داروی ضد قارچ به شکلی کرم ، پماد ، لوسیون و قرص استفاده نگردد (مگر مطابق تجویز پزشک)

3. از چند روز قبل از نمونه گیری ناخن ، لاک ناخن استفاده نگردد.

4. از کرم چرب یا نرم کننده حداقل 24 ساعت قبل از انجام نمونه گیری استفاده نشود.

توجه شما به نکات یاد شده باعث افزایش صحت و دقت در آزمایش خواهد شد.


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب