الکتروفورز

الکتروفورز

بخش الکتروفورز آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر فرزام از بخش­های تخصصی می­باشد که با به کارگیری کادری کارآزموده، دانش محور و توانمند در جهت ارائه خدمات تشخیصی در سریعترین زمان و بالاترین کیفیت راه اندازی شده و مشغول سرویس دهی به بیماران محترم می باشد.

تستهای بخش الکتروفورز شامل:

·        الکتروفورز هموگلوبین

·        الکتروفورز پروتئین های سرم

·        الکتروفورز پروتئین های ادرار

·        ایمنوفیکیشن الکتروفورز پروتئین های سرم

·        ایمنوفیکیشن الکتروفورز پروتئین های ادرارشماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب