نمونه گیری PCR Covid 19

 

قابل توجه مراجعین محترم آزمایشگاه دکتر فرزام

آزمایش PCR Covid19 در این آزمایشگاه به صورت روزانه انجام میگیرد در صورتی که قبل از ساعت 15 به آزمایشگاه مراجعه و نمونه داده شود ، همان روز تا ساعت 20 جواب شما آماده میباشد.

ضمناً آزمایش PCR Covid19 برای همشهریان عزیزی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند انجام میگردد و این آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت است.


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب