دستگاه تناسلی خانمها

 

راهنمایی نمونه گیری دستگاه تناسلی خانم ها

نمونه گیری از مجرای تناسلی به جهت تشخیص عوامل عفونی مثل باکتری و قارچ صورت می گیرد بنابراین توجه به نکات زیر می تواند کمک کننده باشد :

1. روز و زمانی را برای نمونه گیری انتخاب فرمائید که در آن زمان ترشح چرکی و . . . از مجرا وجود داشته باشد در غیر اینصورت مطابق توصیه پزشک معالج اقدام نمائید.

2. حداقل 5 روز قبل از نمونه گیری از مصرف آنتی بیوتیک خودداری فرمائید. (مطابق دستور پزشک باشد).

3. حداقل 3 روز قبل از انجام نمونه گیری از مصرف کرم واژینال یا مانند آن برخورداری فرمائید.

 

توجه شما به نکات یاد شده باعث افزایش صحت و دقت در آزمایش خواهد شد.


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب