چسب اسکاچ


 

راهنمای تهیه نمونه چسب اسکاچ

لطفاً قبل از انجام نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید :

1. یک عدد لام شیشه ای تمیز دارای برچسب مشخصات از بخش نمونه گیری تحویل بگیرید.

2. با توجه به اینکه این آزمایش با هدف تشخیص عفونت ناشی از کرم سنجاقی (کرمک) بوسیله مشاهده تخم آن در زیر میکروسکوپ صورت میگیرد و از آنجائیکه این کرم شب هنگام در نواحی اطراف مقعهد تخم ریزی میکند نمونه گیری را صبح و قبل از رفتن به توالت یا حمام کردن انجام دهید.

3. دست های خود را با آب و صابون بشوئید.

4. یک قطعه نوارچسب اسکاچ به طول 10 سانتیمتر بریده و دو طرف آن را با انگشتان خود بگیرید.

5. بیمار را برروی شکم خوابانده و با استفاده از کمک فرد دیگر چسب را بطور کامل برروی چین های مخاطی اطراف مقعد چسبانده و سپس جدا کنید.

6. عمل فوق را مکرراً در دور تا دور چین مخاطی مقعد انجام دهید.

7. در آخر چسب را بر روی لام شیشه ای چسبانده و به آزمایشگاه تحویل دهید.

 

توجه شما به نکات یاد شده باعث افزایش صحت و دقت در آزمایش خواهد شد.


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب