پذیرش

پذیرش

همان گونه که از نام بخش پیدا است در این واحد نسخه بیماران مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه امکان و شرایط تست­های مورد نظر وجود داشته باشد پذیرش رایانه­ای نسخه­ها بر اساس تعرفه­های جاری طبق قراردادهای منعقد با سازمان­های بیمه انجام می شود. امکان دریافت جواب­ها از طریق سایت آزمایشگاه فرزام مقدور میباشد که همکاران بخش پذیرش راهنمایی لازم را به خدمت مراجعین گرامی ارائه خواهند داد.  

از آنجایی که شرایط بیماران قبل از نمونه گیری حائز اهمیت می باشد، از مراجعین محترم خواهشمندیم همکاری کامل را با مسئولین پذیرش به منظور پاسخ گویی به سوالات مربوطه و تکمیل فرم های ضروری به عمل آورند.


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب