خلط

 

راهنمای نمونه گیری خلط

لطفاً قبل از انجام نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید :

1. نمونه صبحگاهی بهتر است و ترجیحا ناشتا باشید

2. لازم است قبل از گرفتن خلط ، دهان بیمار چند بار با آب معمولی شسته شود نفس عمیقی از راه بینی کشیده و برای لحظه ای نفس خود را در سینه حبس نماید و سپس با سرفه عمیق خلط خود را در ظرف مخصوص تخلیه نماید.

3. در صورتیکه که امکان جمع آوری نمونه خلط با سرفه کردن فراهم نشد میتوانید از غرغره آب استفاده کنید.

4. سعی کنید نمونه ، آب دهان نباشد ، آب دهان شفاف و آبکی است ولی خلط چسبندگی دارد.

5. در صورت نمونه گیری در منزل ، صبح پس از بیدار شدن از خواب و قبل از مصرف هر گونه غذا ، با سرفه ای عمیق خلط خود را خارج و در ضرف مخصوص تخلیه نمائید و در کوتاهترین زمان ممکن به آزمایشگاه تحویل دهید.

6. در حین حمل ظرف نمونه از منزل ، نمونه خلط از گرما و نور مستقیم آفتاب دور نگه داشته شود.

7. اگر از داروی خاصی مصرف میکنید حتماً کارشناس آزمایشگاه را مطلع سازید.

8. حداقل حجم نمونه 2 میلی لیتر باشد (5 الی 3 میلی لیتر بهتر است)

9. در تمام مراحل نمونه گیری از دستکش یکبار مصرف استفاده شود.

 

توجه شما به نکات یاد شده باعث افزایش صحت و دقت در آزمایش خواهد شد.


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب